Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

08:03:00 - 04/05/2018

Ngày 27/4/2018, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà số 21 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tới dự Đại hội có:

1, Các cổ đông của Công ty HUD.VN;

2, Phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Đại diện các ban chức năng Tổng công ty;

3, Công ty HUD.VN có: ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Tống Trường Hải - Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó các phòng ban Công ty.

Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính như:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2017; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2018;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và năm 2018;

4. Báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Ông Tống Trường Hải - Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Đại hội

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty HUD.VN;

2. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, trích Quỹ khen thưởng Người quản lý Công ty chuyên trách và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động trong Công ty năm 2018;

3. Tờ trình Báo cáo việc chi trả thù lao Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2017 và dự kiến Quỹ thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2018;

4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2017, Công ty HUD.VN đã thực hiện giá trị đầu tư 127 tỷ đồng, đạt 72,86% KH; Giá trị SXKD thực hiện 54 tỷ, đạt 28,72% KH; Doanh thu thực hiện 175,8 tỷ, đạt 95,03%; Nộp ngân sách 2,887 tỷ đồng, đạt 106,93% KH; Lợi nhuận sau thuế 13,161 tỷ đồng, đạt 175,48% KH; Thu nhập bình quân/tháng 11,5 triệu đồng, đạt 106,13%KH.

Năm 2018, Công ty HUD.VN đề ra mục tiêu thực hiện: Giá trị đầu tư là 184 tỷ đồng; Giá trị sản xuất kinh doanh 197 tỷ đồng; Doanh thu 194 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 15,5 tỷ đồng; Nộp Ngân sách 2,8 tỷ đồng; Chi trả cổ tức 5%/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những thành quả mà tập thể cán bộ nhân viên Công ty HUD.VN đạt được trong năm 2017. Ông chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty HUD.VN cần tập trung vào công tác tìm kiếm phát triển thêm các dự án mới… Ông cũng tin tưởng bằng sự đoàn kết nỗ lực từ HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD.VN sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 5 thành viên:

  1. Ông Lê Văn Tuấn
  2. Ông Tống Trường Hải
  3. Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương
  4. Ông Đặng Hồng Quang
  5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 thành viên:

  1. Bà Lê Thu Hà
  2. Bà Tống Thị Thanh Huyền
  3. Bà Vương Hoàng Thảo Linh

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi lại tại Đại hội

Bà Lê Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Ông Lê Sỹ Cường - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023

Bình luận
Chưa có phản hồi