Ngày 27/3/2020, Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tiến hành đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020- 2025. 
Đăng: Phạm Trung Thành(02/04/2020) -– Lượt xem: 0
Thư Viện Ảnh
Đối tác
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
Chia Sẻ Liên Kết: