Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội cổ đông bất thường tháng 10 năm 2015

16:54:00 - 10/11/2015

Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội – HUD.VN đã diễn ra tại trụ sở công ty, tầng 5, tòa nhà số 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thành phần tham dự Đại hội có:

Các ông Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Quý Hưng, Nguyễn Huy Hưng đại diện cổ đông Tổng công ty HUD; Ông Đặng Hồng Quang đại diện cổ đông Công ty BIVI; Ông Nguyễn Thắng đại diện cổ đông thể nhân cùng các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các phòng ban Công ty HUD.VN

Ông Nguyễn Ngọc Cương phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Ngọc Cương - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc Tờ trình số 91/TTr- HĐQT ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN và Tờ trình số 92/TTr - HĐQT ngày 12/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 18.000 m2 tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 

Ông Nguyễn Ngọc Cương đọc Tờ trình tại Đại hội

Sau thời gian thảo luận Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua 02 nội dung quan trọng với tỉ lệ 100%:

Một là: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN

Hai là: Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất 18.000 m2 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với các nội dung cụ thể sau:

+ Công ty HUD.VN ủy quyền cho Tổng công ty HUD thay mặt nhóm các nhà đầu tư đàm phán và triển khai các thủ tục cần thiết liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất với đối tác nhận chuyển nhượng.

+ Công ty HUD.VN sẽ cùng với Tổng công ty HUD thay mặt nhóm nhà đầu tư ký hợp đồng 3 bên với đối tác nhận chuyển nhượng 02 lô đất thuộc Dự án Tổ hợp Ánh Dương, Đà Nẵng.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội cổ đông bất thường tháng 10 năm 2015 của Công ty HUD.VN đã thành công tốt đẹp.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Thư Viện Ảnh
Đối tác
  • 1
  • 3
  • 2
  • 4
Chia Sẻ Liên Kết: