Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

14:20:00 - 02/06/2016

Ngày 27/5/2016, Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại phòng họp Công ty, tầng 2, tòa nhà 21 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tới dự đại hội, về phía Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD có ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng Công ty, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty và đại diện các Ban Tổng công ty.
      Về phía Công ty HUD.VN có: ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quý Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Cùng các Ông bà là Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban Công ty HUD.VN và các Cổ đông của Công ty HUD.VN.

Ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe nội dung các báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trình Đại hội như: Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản lý, giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 
      Đại hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Ông Nguyễn Quý Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Huy Hưng và ông Nguyễn Trường Sơn, bỏ phiếu bầu bổ sung ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng Công ty và ông Tống Trường Hải - Phó Tổng giám đốc Công ty làm Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty HUD.VN nhiệm kỳ 2013 - 2018 từ ngày 27/5/2016. 
       Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Thắng và bà Nguyễn Thị Thu Hương thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD.VN, bầu bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán và bà Tống Thị Thanh Huyền - Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN, tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD.VN nhiệm kỳ 2013 - 2018 từ ngày 27/5/2016.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Cũng theo báo cáo, năm 2015 thị trường bất động sản tuy đã phục hồi nhưng nhiều cơ chế chính sách mới có hiệu lực thi hành đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
- Tổng giá trị SXKD: 220,2 tỷ đồng, đạt 104,86% so với kế hoạch đề ra.
- Tổng doanh thu: 228,08 tỷ đồng, đạt 144,36% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 8,036 tỷ đồng, đạt 229,6%.
Đại hội cũng thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 182 tỷ đồng. 
-Tổng doanh thu đạt: 180 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng.
- Mức chia cổ tức dự kiến: 3%
    Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá cao những thành quả mà Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty HUD.VN đã nỗ lực cố gắng đạt được trong năm 2015. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, Công ty cần phát huy nội lực hơn nữa tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt năm 2016, là năm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020 Công ty HUD.VN cần xây dựng kế hoạch 5 năm để báo cáo Bộ Xây dựng và các cổ đông. Ông cũng tin tưởng bằng sự đoàn kết nỗ lực từ HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD.VN sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên HĐTV,  Tổng giám đốc Tổng công ty HUD chỉ đạo tại Đại hội

Ông Nguyễn Đức Hùng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty HUD.VN

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm  túc. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã thành công tốt đẹp. 

Bình luận
Chưa có phản hồi