Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

10:51:00 - 19/05/2015

Ngày 18/5/2015, Công ty Cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tới dự Đại hội có: Ông Tạ Trọng Tấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), đại diện các ban Tổng công ty; Công ty HUD.VN có: ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Quý Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban và cổ đông của Công ty HUD.VN.

Ông Nguyễn Quý Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015…Đai hội cũng biểu quyết thông qua các Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Đại hội cũng nghe ông Nguyễn Thắng đại diện cổ đông thể nhân bày tỏ sự chia sẻ khó khăn của các cổ đông với Công ty trong thời gian qua và đề xuất việc chia cổ tức trong những năm tới.

Ông Nguyễn Thắng đại diện cổ đông thể nhân đóng góp ý kiến tại Đại hội

Ông Đặng Hồng Quang đại diện cổ đông của Công ty BIVI tại Công ty HUD.VN đề xuất Ban điều hành cần xây dựng phương án để xử lý thu hồi vốn đầu tư tại dự án Ánh Dương - Đà Nẵng.

Ông Đặng Hồng Quang đóng góp ý kiến tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Tạ Trọng Tấn đánh giá cao những thành quả mà tập thể cán bộ nhân viên Công ty HUD.VN đạt được trong năm 2014. Ông chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty HUD.VN cần tập trung vào công tác hoàn thiện các khối nhà ở cho người có thu nhập thấp tại dự án nhà ở xã hội Tây Nam hồ Linh Đàm để bàn giao nhà cho khách hàng đúng tiến độ đã cam kết, cần theo dõi, chú trọng và tìm kiếm thêm các dự án mới… ông cũng chỉ đạo một số Ban chức năng của Tổng công ty tăng cường hỗ trợ các thủ tục đầu tư, nguồn vốn để Công ty HUD.VN hoàn thành kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ông cũng tin tưởng bằng sự đoàn kết nỗ lực từ HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD.VN sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Ông Tạ Trọng Tấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm  túc, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã thành công tốt đẹp.

Bình luận
Chưa có phản hồi