Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN là Công ty thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng. Ngày 29/8/2013 Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 01121001651 cho Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN để thực hiện ...
Đăng: Phạm Trung Thành(10/07/2014) -– Lượt xem: 24775