Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024

10:51:00 - 17/06/2024
Tài liệu đính kèm: Tải về

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần phát triển nhà xã hội - HUD.VN xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo mời họp và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin chi tiết kính mời xem tại các file đính kèm dưới đây.

Trân Trọng!

 

Bảng file đính kèm:

STTNội dung File
1/upload/7744/fck/files/Thông báo mời họp DHĐCĐ 2024(1).pdf
2/upload/7744/fck/files/Chương trình đại hội cổ đông 2024.pdf
3/upload/7744/fck/files/Giấy UQ tham dự ĐHĐCĐ.pdf

 

Bình luận
Chưa có phản hồi