Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

15:05:00 - 24/02/2017

Ngày 22/02/2017, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà số 21 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội liên chi bộ: Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN, Chi nhánh miền bắc - HUD, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung Ương 4 Khóa XII của Đảng. Tham dự hội nghị có 55 đồng chí Đảng viên thuộc 3 đơn vị có trụ sở làm việc tại tòa nhà 21 Kim Đồng. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Chi nhánh miền bắc - HUD,  nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung của Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ.


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ Chi nhánh miền bắc - HUD phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể các đảng viên tại liên chi bộ đã được nghe đồng chí Lại Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị trình bày những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta về tầm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thể hiện tầm nhìn và thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
      Đồng thời, tại Hội nghị Đồng chí cũng đã phổ biến và triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đồng chí Lại Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty triển khai nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Cấp ủy liên chi bộ lên cảm ơn đồng chí Lại Thị Thu Hương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã tạo điều kiện, hỗ trợ  để liên chi bộ tổ chức Hội nghị được thành công tốt đẹp. 
      Sau Hội nghị, 03 Chi bộ sẽ lựa chọn những nội dung phù hợp của Nghị quyết Trung ương số 04 và Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty để cụ thể hóa vào chương trình hành động của từng Chi bộ. Trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả lên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị theo quy định.
 

Bình luận
Chưa có phản hồi