Công ty HUD.VN tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

18:24:00 - 12/06/2019

Ngày 30/5/2019, tại phòng họp tầng 2, tòa nhà số 21 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tới dự Đại hội có:

1, Các cổ đông của Công ty HUD.VN;

2, Phía Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; Đại diện các ban chức năng Tổng công ty;

3, Công ty HUD.VN có: Ông Tống Trường Hải - Phó Bí thư Chi bộ, Phụ trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty; các Ủy viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng/Phó các phòng ban Công ty.

Ông Tống Trường Hải - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ, Phụ trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung chính như:

1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2018; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019;

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại Đại hội

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty HUD.VN;

2. Tờ trình về việc trích Quỹ thưởng Người quản lý Công ty chuyên trách và Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động trong Công ty năm 2019;

3. Tờ trình Báo cáo việc chi trả thù lao Người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2018 và dự kiến Quỹ thù lao người quản lý Công ty không chuyên trách năm 2019;

4. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2018, Công ty HUD.VN đã thực hiện giá trị đầu tư 189,5 tỷ đồng; Giá trị SXKD thực hiện 105,6 tỷ; Doanh thu thực hiện 43,6 tỷ; Nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 5,822 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty HUD.VN đề ra mục tiêu thực hiện: Giá trị đầu tư là 175 tỷ đồng; Giá trị sản xuất kinh doanh 230 tỷ đồng; Doanh thu 225 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 13,2 tỷ đồng; Nộp Ngân sách 2,5 tỷ đồng; Chi trả cổ tức 5%/năm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đánh giá kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 so với nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đề ra là chưa đồng đều, một số chỉ tiêu còn thấp, nguyên nhân là do các dự án của Công ty phần lớn đã hoàn thành công tác bán hàng trong năm 2017 và chưa có dự án gối đầu. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty đề ra cao hơn năm 2018, tuy có nhiều thuận lợi với các các dự án đã và đang triển khai nhưng để hoàn  thành các chỉ tiêu kế hoạch thì Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần chung tay, đoàn kết tìm ra định hướng sản xuất kinh doanh cụ thể, tìm kiếm dự án mới để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như cho các năm tiếp theo. Ông cũng tin tưởng bằng sự đoàn kết nỗ lực từ HĐQT và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty HUD.VN sẽ hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Ngô Sĩ Tuấn Phương và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

  1. Ông Nguyễn Quang Tuấn
  2. Ông Tống Trường Hải
  3. Ông Trần Văn Long
  4. Ông Đặng Hồng Quang
  5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh ghi lại tại Đại hội

Bà Lê Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty HUD tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với HĐQT Công ty

Ông Ngô Sĩ Tuấn Phương - Nguyên Thành viên HĐQT chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng quản trị Công ty

 

Bình luận
Chưa có phản hồi