CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẤU GIÁ BÁN CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI HUD.VN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

14:03:00 - 26/11/2020

1.  Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

2. Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà văn phòng tại số 21 Kim Đồng, phường giáp bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội.

- Website: www.hudvn.vn  

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh bất động sản; Xây dựng các công trình kĩ thuật dân dụng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kĩ thuật liên quan.

- Vốn điều lệ: 221.195.650.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

3. Giá khởi điểm đấu giá một cổ phần: 10.800 đồng/cổ phần.

4. Giá khởi điểm lô cổ phần: 174.302.539.200 đồng/lô cổ phần.

5. Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 16.139.124 cổ phần.

6. Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: Tối đa 16.139.124 cổ phần.

7. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/11/2020 đến 17h00 ngày 09/12/2020.

- Địa điểm: Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, tầng 30, Trụ sở Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

8. Thời gian, địa điểm đăng ký và nhận tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 16/12/2020 đến 17h00 ngày 21/12/2020.

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 14 giờ 45 phút ngày 24/12/2020.

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Thời gian và địa điểm đấu giá:

- Thời gian: 15h00 ngày 24/12/2020.

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

12. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 25/12/2020 đến ngày 29/12/2020.

 

BẢNG FILE ĐÍNH KÈM:

STT                                             TÊN FILE                                                                               
1Bản công bố thông tin HUD_VN.pdf
2Quy chế đấu giá HUD_VN.pdf
3QĐ số 403_QĐ-BXD ngày 23_5_2019 của BXD.pdf
4VB số 5569_BXD-QLDN ngày 18_11_2020 của BXD.pdf
5Quy chế Hội đồng thẩm định.pdf
6NQ số 938_NQ-HĐTV ngày 20_11_2020 của HĐTV TCT HUD.pdf
7BCTC đã kiểm toán HUD_VN 2018.PDF
8BCTC đã kiểm toán HUD_VN 2019.pdf
9BCTC đã kiểm toán HUD_VN 9 tháng đầu 2020.pdf
10Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp HUD.pdf
11Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp HUD_VN.pdf
12Điều lệ hoạt động HUD_VN.pdf
13Giấy chứng nhận cổ phần HUD_VN do HUD sở hữu.pdf

 

Bình luận
Chưa có phản hồi